Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya

Programa per un Servei Nacional de Salut a

Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya  

Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per donar  alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la salut i la sanitat, apartant- la de la influència del complex industrial mèdic-farmacèutic i tecnològic. Volem bastir una proposta de programa per a la Salut i la Sanitat Pública a Catalunya que pugui ser, si s’escau,  un punt de trobada i confluència per a la majoria d’organitzacions que defensen la salut i una  sanitat pública per a totes i tots, de qualitat i accés garantit, al servei de la població de  Catalunya.

Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya

 1. Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal actuar sobre els veritables  determinants de la salut. La salut no és només una qüestió individual, exclusiva de cada  persona. La salut col·lectiva, de tots i totes, depèn sobretot de condicions socials,  econòmiques, culturals, ambientals, polítiques i de gènere. Les decisions crucials relacionades  amb valors sobre el que és bo o dolent per a la societat i per a la salut es prenen en el terreny  de la política. Per això els governs, a tots els nivells, han de ser responsables de posar «salut  en totes les polítiques» (1) i donar una especial rellevància als treballs socials. Per això caldrà  també la restauració de l’Agència Catalana de Salut Pública amb les funcions de la Llei General  de Salut Pública de Catalunya, reforçant els programes de prevenció, promoció i protecció de la  salut (aliments, medi ambient, salut laboral, salut mental, etc.) .
 2. Caldrà iniciar un procés de reversió de l’actual tendència medicalitzadora  motivada per una visió biologista de la salut i per la cultura del consum, la intolerància al  malestar o a les expectatives sobredimensionades de la capacitat del sistema sanitari.  Aquesta medicalització està originant costos que no es tradueixen en resultats en la salut dels  ciutadans; al contrari, està produint efectes adversos. Impuls del debat social i professional i un  canvi en el discurs polític, ajustant-lo a les possibilitats reals que ofereix actualment el  coneixement científic i els recursos disponibles.
 3. Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de  cobertura universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius  suficients per cobrir les necessitats de la població. Derogació de les lleis, decrets i altres  instruments jurídics que s’oposin a aquests principis generals expressats. I caldrà desenvolupar  una legislació catalana que asseguri aquests principis per un Sistema Nacional de Salut gratuït  en el moment de l’ús.
 4. Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut.  Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de Catalunya  (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de  salut públics, integrals i integrats de Catalunya. La col·laboració público-privada existent ha  d’anar limitant el seu àmbit fins a la seva total separació i definitiva eliminació, atenint-se  mentrestant a les directrius i codi ètic de la Sanitat Pública. Amb el criteri que tots els serveis  assistencials que es paguen amb diners públics ha de ser públics, caldrà la definició i  declaració, per part del SNSC dels proveïdors públics com a medi propi del SNSC:  Progressivament, les entitats del SISCAT, amb hospitals i/o amb equips d’atenció primària  hauran de passar a ser entitats que siguin mitjà propi de la Generalitat (2).
 5. Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de  gestió i avaluació independent. Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb més  autonomia dels governs sanitaris territorials, centres i treballadors de la sanitat. I amb una avaluació independent i amb control democràtic (3) amb transparència absoluta de resultats en  salut i despeses. Aquest punt implica també l’eliminació de les “portes giratòries” en la sanitat  pública i que els responsables del Sistema de Salut col·laborin totalment perquè les persones  incriminades per corrupció compareguin davant de la Justícia.
 6. Fomentar la participació ciutadana apoderada en sanitat i salut en el sentir  d’afavorir la democràcia real per millorar la sanitat a Catalunya. Participació real del  personal de la sanitat, ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern del Sistema, territorials i  de centres sanitaris, regulant aquesta participació per tal que sigui efectiva.
 7. Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i eines  terapèutiques. Volem un sistema de salut sense l’omnipresència de la indústria farmacèutica, i  en el qual es regulin i es vigilin els conflictes d’interessos de polítics, gestors i prescriptors, i s’hi  seleccionin els que de veritat són necessaris, de manera que es deixi de comprar fum a preu  d’or en el mercat internacional de les tecnologies. Caldrà establir un sistema rigorós, àgil i  independent d’avaluació de noves tecnologies i prestacions abans de oferir-les en el sistema  públic i elaborar un catàleg de prestacions basat en la seva efectivitat i eficiència. La indústria  farmacèutica no pot ser determinant en la formació mèdica disfressada de màrqueting. El  sistema de salut haurà d’invertir en investigació mèdica i terapèutica en els centres públics i  recuperar les competències en recerca i els recursos perduts per les retallades.
 8. Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla  de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals. Fer de  l’Atenció Primària i Comunitària, l’instrument bàsic per a una atenció global i integrada, propera  a les persones i comunitats, que sigui la porta principal d’entrada al sistema, amb dotació  pressupostària pròpia i suficient (4).
 9. Derogació de coREpagaments sanitaris i farmacèutics i compromís de no  imposició de noves taxes com l’euro per medicament que, com s’ha demostrat, signifiquen  barreres d’accés al tractament. Són impostos a la malaltia, especialment injustos i regressius, i  afecten especialment a la gent gran a les persones amb malalties cròniques.
 10. Garantir els drets de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat individual  en les decisions sanitàries. Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic,  com a mínim en els terminis actualment en vigor, i sense penalització en el Codi Penal, que  apoderi a les dones com a persones autònomes i amb dret a decidir, i que vagi acompanyada  d’accions d’educació sexual i afectiva per a tota la població (homes i dones). Implicació del  Sistema de Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra la violència masclista. Dret a  l’atenció al patiment i tractament del dolor, al no aferrissament terapèutic i a una mort digna.  Dret a la preservació de les dades personals i no cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació  de les desigualtats de gènere en salut.

Les entitats signants d’aquest programa es comprometen, a partir de la seva  adhesió a difondre’l, incloure’l en les seves estratègies d’acció i treballar per fer-lo  possible en un futur proper a Catalunya.

Notes:

 1. Veure Borrell, C i Benach, J ., “Els determinants socials de la salut” a:  http://espaifabrica.cat/index.php/el-preu-de-la-salut/item/794-els-determinants-socials-de-la-salut
 2. En aquest sentit, s’hauran de prendre les següents mesures:
 • – Que consti en els estatuts de l’entitat que es medi propi del SNSC.
 • – Que sigui acreditat pel Sistema amb les garanties de qualitat i sostenibilitat.
 • – Que el proveïdor accepti majoria de representats del SNSC en el seu consell d’administració.
 • – Que signi el codi ètic i accepti explícitament els valors del proveïdor públic (servei públic, no  ànim de lucre, no pràctica privada en centres públics, incompatibilitats, no portes giratòries). – Seguir la directriu europea de la SEC-95 d’integrar les EPIC en el sector públic.
 • – Pel que fa al règim laboral del personal del Sistema ha de tenir unes condicions laborals  unificades i negociades directament amb el SNSC des del primer moment.
 1. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQAS) Professional i independent.
 2. Hi ha suficients estudis que demostren que els millors resultats de salut d’una població amb  els menors costos possibles s’aconsegueix quan hi ha una xarxa d’Atenció Primària potent,  suficient i resolutiva. El percentatge del pressupost sanitari per a l’APS dels països amb un  sistema de salut centrat en l’atenció primària està al voltant del 25% del pressupost total. En el  nostre sistema sanitari s’ha produït una reforma en profunditat de l’atenció primària, però no ha  estat així amb els hospitals. Molts dels paradigmes que defineixen els nostres hospitals són  anacrònics i cal un fort impuls polític per generar una reforma en profunditat del model  hospitalari que doni millor resposta a les necessitats dels ciutadans i que els faci més eficients.

Entitats adherides al document en data 15 de setembre de 2014.

 • Associació Catalana en Defensa de la sanitat Pública (ACDSP)
 • Café amb Llet
 • Centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS)
 • CATAC-CTS/IAC
 • Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
 • Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC)
 • Dempeus per la salut
 • Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
 • Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB)
 • Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP)
 • Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
 • Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
 • Podemos Sanitat Catalunya
 • 15M BCN Salut
 • Solidaritat i Comunicació (SICOM)
 • Unió General de Treballadors (UGT)
 • Xarxa de Dones per la Salut
Hi ha també una llarga llista d’adhesions al manifest inicial

Per descarregar el programa cliqueu aquí

4 respuestas a Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya

 1. Pingback: Una trentena d’entitats registren al Parlament una proposta per un Servei Nacional de Salut a Catalunya | Dempeus per la salut pública

 2. Pingback: El derecho a decidir en SALUD y #sanidad llega al Parlament y a la prensa | Punts de Vista

 3. Pingback: Salut va filtrar un concurs a empreses vinculades a un alt càrrec | Dempeus per la salut pública

 4. Pingback: Dilluns, debat especial ‘La salut és el que importa’ | Dempeus per la salut pública

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s