Catalunya concentra el 25% de les llistes d’espera sanitàries d’Espanya


Catalunya té més del doble de pacients en llista d’espera que Madrid.

La lluita dels professionals de la sanitat catalana contínua. Per molts temes polítics que estiguin a debat, s’estan deixant de banda la precària situació que viu.

La situació de les llistes d’espera a Catalunya resulten preocupants ja que concentra el 25 per cent del total dels pacients en llista d’espera de tot Espanya.

Els pacients de Catalunya, amb 173 dies de mitjana, han d’esperar més del triple que els pacients de la sanitat pública madrilenya per a una intervenció quirúrgica, i més del doble que un andalús. A més presenta gairebé el triple de pacients que País Basc i Andalusia, percentualment i més del doble de pacients que Madrid esperant a operar-se.

Així, 22,09 persones per cada 1.000 habitants de Catalunya esperen a ser intervinguts, mentre que al País Basc són 7,87 per cada mil habitants, a Andalusia 7,94 ia Madrid amb 9,40.

Així ho ha revelat el vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, Jesús Sánchez Lambas, basant-se en les dades de l’informe SISLE-SNS, publicades pel Ministeri de Sanitat.

En aquest document també es posa de manifest que hi ha una correlació entre la lliure elecció hospitalària i les llistes d’espera quirúrgiques, segons els seus responsables.

“És significatiu que, en aquelles comunitats en què els pacients poden seleccionar lliurement hospital públic per a una intervenció quirúrgica, com és el cas del País Basc, Madrid o Andalusia, les llistes d’espera quirúrgiques estan molt per sota de la mitjana nacional”, argumenta el vicepresident de l’institut.

Segons es pot extreure d’aquest informe la importància de la lliure elecció sobre les llistes d’espera “possibiliten millors temps de resposta als usuaris”, considera Sánchez Lambas.

Font: Catalunya Press

 

Publicado en sanidad pública | Etiquetado , , | Deja un comentario

Mortalitat hospitalaria a Catalunya


Els deu hospitals de Catalunya on moren més pacients

Les clíniques Plató de Barcelona, Comarcal d’Amposta i Campdevànol suspenen en les malalties més greus.

Vista de la unitat de cures intensives d’un hospital públic / EP

Son els deu hospitals de Catalunya on moren més pacients. Els centres sanitaris que suspenen amb pitjor nota en el grup de malalties greus seleccionades per la conselleria de Salud són l’Hospital Plató de Barcelona, Comarcal d’Amposta (Tarragona) i Campdevànol (Girona).

Hospital Plató                                          12,9
Hospital Comarcal d’Amposta         12,5
Hospital de Campdevànol                  12,4
Hospital Santa Maria                            12,2
Clínica de Ponen                                     11,9
Fundació Sant Hospital                       11,1
Verge de la Cinta de Tortosa             10,9
Hospital de Cerdanya                           10,8
Centre Hospitalari Althaia                 10,7
Comarcal del Pallars de Tremp        10,1

Les estadístiques s’inclouen en l’informe de la Central de Resultats que va presentar el dimarts, 11 de juliol, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Les taules pentinen 63 institucions de malalts aguts adscrites a la xarxa Siscat, la qual presta servei al Servei Català de Salut (CatSalut).

Descomptats els centres de l’ICO de tractament oncològic, el document revela que deu instal·lacions sanitàries presenten més d’un 10% de mortalitat hospitalària, superant la mitjana autonòmica (7,8%): són les tres citades més l’Hospital Santa Maria i Fundació Sant Hospital i la Clínica de Ponent de Lleida; Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona); Hospital de La Cerdanya (Girona); Comarcal del Pallars de Tremp (Lleida), i Centre Hospitalari Althaia de Manresa (Barcelona).

El grup d’afeccions seleccionades per Salut són la insuficiència cardíaca congestiva, l’ictus, pneumònia, fractura de fèmur, hemorràgia gastrointestinal i cirrosi hepàtica.


Infart de miocardi

Tancant el focus en l’ infart de miocardi, les dades publicades per l’agència de qualitat no penalitzen tan durament als centres sanitaris situats a les zones menys poblades de la regió.

Els que més mortalitat en ingrés presenten per aquest accident cardiovascular són l’Hospital de Mollet (15,2%), Hospital Sagrat Cor (15,2%) i Hospital Municipal de Badalona (15%), tots ells a la província de Barcelona. La mitjana de la xarxa hospitalària autonòmica se situa en el 8,8% de pacients.

Ictus

En el terreny de l’infart cerebral, són de nou les àrees rurals de Catalunya les que tenen els dispositius que pitjor puntuen.

Les morts en el moment d’ingrés a l’hospital són especialment altes a l’Hospital Comarcal del Pallars de Tremp (35,5%), Fundació Sant Hospital de Lleida i Hospital de Campdevànol de Girona.

La mitjana autonòmica de mortalitat per ictus en el moment de l’alta hospitalària és molt menor, del 12,7%.

Millora en tots els terrenys

Contra el que podria semblar, el fiscalitzador de la sanitat pública i concertada catalana –el Siscat inclou a hospitals de les dues titularidades– notifica una disminució de la mortalitat hospitalària.

Si bé les defuncions  de pacients a 30 dies es mantenen pràcticament inalterades (del 11,9% el 2011 al 12,1% el 2016), les morts en el moment de l’alta sí que han disminuït.

Així ocorre amb l’infart agut de miocardi, que ha caigut de 7,1 punts percentuals a 5,8 punts; l’infart cardíaca congestiva, que disminueix del 9,1% al 8,5%; l’ictus, que cau del 14,3% al 12,7%, i la fractura de coll de fèmur, que té una mortalitat en arribada al dispositiu d’aguts de l’4,4%, per un 5% cinc anys enrere.

Font: Crònica Global on trobareu els gràfics estadístics i els videos relacionats.

 

Publicado en sanidad pública, sanidad privada. | Etiquetado , , , | Deja un comentario

Aprovada la Llei de Renda Garantida de Ciutadania


Aprobación unánime de la Ley de RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA en el Parlament de Catalunya. Gran trabajo del activismo social a partir de una ILP firmada por más de de 1200000 personas. La Marea Blanca estuvo y está por la labor.

“La pobreza y la miseria son muy malas para la salud”

En la pensa se ha hecho amplio eco de la aprobación de la Ley en el pleno del Parlament el 12 de julio. Como muestra un botón:

http://www.lavanguardia.com/politica/20170712/424081802431/parlament-aprobacion-renta-garantizada-de-ciudadania-unanimidad.html

https://elpais.com/ccaa/2017/07/12/catalunya/1499877419_998361.html
http://www.ara.cat/societat/Parlament-aprova-definitivament-garantida-ciutadania_0_1831017048.html
http://www.naciodigital.cat/noticia/134715/parlament/aprova/renda/garantida/ciutadania/unanimitat
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/parlament-aprova-unanimitat-renda-garantida-ciutadania-6164420
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-parlament-aprova-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/
http://www.publico.es/public/renda-garantida-ciutadania-obte-suport-tot-parlament.html
http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/770781/parlament-aprova-per-unanimitat-renda-garantida-ciutadania
https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270279594
http://www.ccma.cat/324/aprovada-per-unanimitat-la-renda-garantida-de-ciutadania/noticia/2799438/
http://beteve.cat/renda-minima-garantida-ciutadania-setmana-dignitat/
http://www.elnacional.cat/ca/politica/parlament-renda-garantida_173982_102.html
http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2017/07/13/parlament-aprova-renda-minima-garantida/856462.html
http://www.digital-h.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/11534503
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1193033-validacio-per-unanimitat-de-la-renda-garantida.html?utm_source=twitter&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes

Publicado en Desigualdades sociales | Etiquetado , | Deja un comentario

¿Cómo pretende la CEOE completar la privatización de la sanidad pública?


La salud es un negocio. Así piensa el capital que ya obtiene suculentos beneficios de la explotación de un servicio público esencial como la Salud y que pretende seguir ampliando la tarta.

La salud es un negocio. Así piensa el capital que ya tiene jugosos negocios en un servicio público esencial como la Salud y pretende ampliarlos. El documento que la patronal pretende aprobar definitivamente en breve establecerá las bases para consolidar la privatización en marcha y seguir potenciándola. Habrá que exigir con más fuerza que nunca la existencia de una red sanitaria pública, única y de calidad en interés de la mayoría social. 

 

La CEOE ha aprobado el borrador del documento Pacto en defensa de la sanidad privada española con una serie de medidas en defensa y potenciación de la Sanidad Privada. Para Carlos González Bosch, presidente de la Comisión de Sanidad de la CEOE “la colaboración público-privada es esencial y es algo creciente que se va contagiando comunidad autónoma a comunidad autónoma”.

Para González Bosch es muy importante la aportación de la sanidad privada “dados los últimos acontecimientos en distintas comunidades autónomas por el cuestionamiento de la colaboración sanitaria público-privada”. Según ha asegurado, el documento también es un elemento para apoyar la recuperación de la imagen de la sanidad privada.

Carlos Rus, secretario general de ASPE, ha presentado el documento asegurando que la colaboración público-privada es el futuro, y las decisiones ideológicas no ayudan a mejorar los datos de satisfacción percibida por los pacientes. Rus ha destacado que la reversión del hospital de Alzira va tener un coste de 50 millones de euros.

Defensa y potenciación de la Sanidad Privada
Para la CEOE estamos “en un momento de cambios sin precedentes de nuestra sociedad, acelerado por los importantes avances tecnológicos, farmacéuticos y médicos, el envejecimiento demográfico y el consiguiente incremento de la cronicidad, está en peligro la solvencia y sostenibilidad de nuestro sistema sanitario. Su supervivencia dependerá, sin duda, de la forma en la que seamos capaces de gestionar todos los recursos disponibles”. De esta manera comienza el documento de la CEOE Pacto en defensa de la sanidad privada española.

El marco que es necesario establecer en defensa y potenciación de la Sanidad Privada está basado en dos grupos de medidas:

Recuperar la imagen y posicionamiento que corresponde a la Sanidad Privada
1. Reconocimiento de facto (no meramente formal) de la Sanidad Privada como parte del Sistema Nacional de Salud, en los términos recogidos en nuestra Constitución.

2. Reconocimiento del carácter complementario de la Sanidad Privada y de la flexibilidad, descompresión y alto ahorro que aporta al Sistema Nacional de Salud, como parte imprescindible e intrínseca del mismo.
3. Reconocer la importancia creciente del sector privado para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
4. Reconocer la eficiencia y calidad del sector sanitario español, tanto público como privado.
5. Apoyo y defensa de la Sanidad privada española a nivel nacional e internacional, colaboración y participación conjunta en eventos internacionales y nacionales.
6. Fomento y defensa de las distintas formas de colaboración público-privada, puesta en valor de los recursos existentes.
7. Toma de decisiones basada en criterios objetivos, medibles y trasparentes, alejándonos de formulaciones ideológicas.
8. Evitar la discriminación de las entidades sanitarias privadas con ánimo de lucro, sin devaluar el papel de aquellas que no lo tienen, conforme a la Ley General de Sanidad.

Medidas de mejora y funcionamiento
1. Posicionar al paciente como centro del modelo sanitario y ponerlo en el foco de la toma de decisiones, haciendo especial hincapié en la transparencia, formación y empoderamiento.
2. Estudiar una fiscalidad favorable para los gastos derivados de la asistencia sanitaria.
3. Potenciar la accesibilidad y transparencia de la información en resultados de salud de los centros públicos y privados, ofreciendo un benchmarking de las mejores prácticas clínicas y asistenciales.
4. Colaboración e implicación en la asunción de unidades de media estancia, convalecencia o curas paliativas.
5. Establecer una categorización de centros acorde con los avances y nuevos modelos existentes.
6. Establecimiento y potenciación de un nomenclátor común basado en GRDs.
7. Flexibilidad en la compatibilidad de los profesionales, necesidad de homogeneizar los criterios a nivel regional y facilitarla en zonas de difícil captación de especialistas.
8. Potenciar la interoperabilidad entre centros públicos y privados, buscando sistemas de ahorro de costes y simplificando procesos administrativos.
9. Defensa de la formación de los profesionales en el ámbito de la Sanidad privada y su valoración para las OPE.

La CEOE aprueba el documento “Pacto en defensa de la sanidad privada española”

Fuente: Kaos en la red

Publicado en sanidad privada. | Etiquetado | Deja un comentario

El gigante de la sanidad privada ha ingresado 2.608 millones de dinero público en cuatro años


  • En 2015, IDCSalud ingresó 809,3 millones de euros de dinero público, un 44,8% más que en 2012, cuando facturó a diferentes administraciones 558,8 millones
  • Los fondos proceden de la gestión de cuatro hospitales públicos en Madrid, de conciertos para aligerar las listas de espera y otros programas asistenciales
  • El dinero público supone el 55,6% de la facturación total del grupo IDC Salud en los ejercicios de 2012 a 2015, los últimos presentados en el Registro Mercantil

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, de Móstoles, integrado en la red pública pero gestionado por QuirónSalud.

El holding de empresas de sanidad privada IDCSalud ha ingresado 2.608 millones de euros de dinero público entre los ejercicios de 2012 y 2015, los últimos de los que consta información en el Registro Mercantil, tal y como ha verificado infoLibre. Esta cifra supone el 55,6% de la facturación total del grupo en este periodo –que alcanzó los 4.689 millones de euros– y proviene principalmente de concesiones administrativas y diferentes tipos de conciertos (procedimientos diagnósticos, prestaciones sanitarias…) en diversas comunidades autónomas, según confirma un portavoz autorizado de la compañía a preguntas de este periódico.

En 2015 IDCSalud ingresó 809,3 millones de euros de dinero público, un 44,8% más que en 2012, cuando facturó a diferentes administraciones 558,8 millones. La cifra no dejó de crecer desde entonces: 595,5 millones de euros en 2013 y 644,8 millones de euros en 2014. En total, los citados 2.608 millones de euros en cuatro ejercicios. En ese periodo los ingresos derivados de entidades aseguradoras y mutuas y servicios a particulares se dispararon un 604,8%. De 190,1 millones en 2012 a 1.339,9 en 2015.

De hecho, el análisis del conjunto de la cifra de negocio evidencia un descenso progresivo del peso de los fondos públicos en las cuentas de la sociedad dominante. En 2012, tres de cada cuatro euros ingresados (74,6%) procedían del erario público. Ese porcentaje se mantuvo prácticamente igual en 2013 (73,4%), pero comenzó a descender a partir de 2014 (65,8%) y, especialmente, en 2015 (37,7%).

Estrategia de expansión

Este cambio tiene que ver con una agresiva estrategia de adquisiciones emprendida a partir de 2014 con el objetivo de potenciar una nueva línea de negocio, la de los servicios prestados a compañías aseguradoras y a clientes privados. IDCSalud compró en noviembre de ese año Grupo Hospitalario Quirón, que ya se había unido USP Hospitales en 2012. Se creó así el conglomerado QuirónSalud, que se erigió en el primer grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Un mes después, en diciembre, QuirónSalud compró el grupo sanitario Ruber para “reforzar su posición en el sector de la asistencia privada sanitaria”, tal y como recoge la matriz IDCSalud en su memoria.

En 2015 el grupo IDCSalud irrumpió en el negocio de la prevención de riesgos laborales adquiriendo cuatro empresas de este sector, entre ellas la líder del sector, Fremap. El precio de ésta rondó los 100 millones de euros. También compró MC SPA, Universal de Prevención y Salud, así como la filial de Muprespa. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que autorizó la operación tras descartar que supusiera “un obstáculo a la competencia efectiva”, el grupo controla menos del 30% del sector.

Según la última información depositada en el Registro Mercantil, de 2015, el grupo IDCSalud gestiona un total de 90 centros sanitarios –excluyendo las sociedades de prevención– repartidos por trece comunidades autónomas y da empleo a 28.000 profesionales exceptuando a los médicos autónomos. En 2012 el grupo contaba con un tercio de los trabajadores con los que cuenta actualmente, alrededor de 9.000.

Los inicios  

IDCSalud –que cambió su denominación a Capio Sanidad entre los años 2005 y 2013– se hizo hueco en el sector sanitario a mediados de los noventa especializándose en un jugoso negocio, el de la disminución de las listas de espera del sistema público prestando esos servicios (diagnóstico por imagen, intervenciones quirúrgicas, diálisis, rehabilitación…) en centros privados. Desde entonces y hasta ahora esa línea de negocio centra buena parte de sus ingresos. De hecho, según datos de la Fundación IDIS, organismo en el que están representadas las principales empresas de la sanidad privada junto a algunas compañías suministradoras, el 11,8% del gasto sanitario público se destina a la partida presupuestaria de conciertos.

De ahí IDCSalud pasó a la gestión privada de centros sanitarios públicos a través del llamado modelo Alzira de concesiones administrativas que incluyen la gestión de servicios sanitarios y por el que actualmente gestiona cuatro hospitales públicos en Madrid. La Fundación Jiménez Díaz, que mantiene un concierto singular por el que tiene transferida la atención sanitaria de más de 420.000 pacientes del sistema público; el General de Villalba, en Collado Villalba; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el Universitario Infanta Elena, en Valdemoro.

El modelo de centros sanitarios públicos gestionados totalmente por empresas privadas es el siguiente: la Administración encarga a una empresa la construcción del edificio y, a cambio, ésta recibe un canon anual por prestar la atención tanto sanitaria como no sanitaria a los ciudadanos de la población de referencia de ese centro. Cuando las concesiones vencen, si no hay prórrogas, revierten a la Administración que, mientras tanto, es simplemente una inquilina en el edificio. Ribera Salud, pionera de este sistema en la Comunitat Valenciana, e IDCSalud son los principales agentes de este modelo de sanidad privatizada.

Publicado en sanidad privada. | Etiquetado , , , , | Deja un comentario

Sanitat catalana: cerrando por vacaciones


¿Cuántos y qué servicios de atención sanitaria se van a cerrar, reducir, optimizar, adecuar, recortar…  en verano?

Toni Barbará
Dempeus per la Salut Pública / Marea Blanca de Catalunya

¡Llegó el verano!  Como cada año por estas fechas la ciudadanía enfila el largo y tórrido verano. Como es ya costumbre se repiten inquietudes varias a resolver, algunas domésticas, otras más generales. Y, por supuesto, no podía faltar en la agenda de supervivencia estival el tema de la salud. No pretendemos descuidar las consideraciones climáticas ni las fatídicas patologías caniculares, que también programamos junto a los golpes de calor y golpes de otra condición, o catarsis gastrointestinales típicas y tópicas.

Pero me refiero a otra preocupación ya “clásica”: ¿Cuántos y que  servicios de atención sanitaria van a cerrar, reducir, optimizar, adecuar, recortar… porque toca en verano?  ¿En qué forma y manera va a afectar a nuestra vivencia y supervivencia esa tan proverbial medida de ahorro y eficiencia?

Hoy por hoy, no disponemos en Cataluña, todavía, de anuncios oficiales al respecto. Han arrancado las campañas institucionales advirtiendo acerca de la precaución extrema  con el fuego, el manejo de la dieta, o la protección solar recomendada… pero nada todavía sobre los planes “racionalizadores” de cierres de camas, quirófanos o servicios de salud.

Esto, leído en Cataluña con un conseller que fabrica titulares, imágenes y twits con la facilidad de quien se toma un licor de Aromas de Montserrat on the rocks, es mala cosa. Hubiera sido conveniente que en esta ocasión hubiéramos escuchado algo similar a los siguiente:  “Este año no se cerrarán camas, ni quirófanos, ni ambulatorios, ni urgencias para así revertir y recuperar las atenciones perdidas”. Hubiera sido maravilloso pero no ha sido, ni va a ser. No digo ya haber aumentado esas prestaciones para aprovechar el momento y recuperar y paliar desesperos atrasados. Hubiera sido la excelencia y tampoco.

Comparecencia del Conseller de Salut Antoni Comín en el Parlament. Foto: Ricard Cugat

Pero, como mínimo, era de esperar un anuncio del conseller Toni Comín y un acto de presentación incorporado, con el nuevo Plan con habitual neo -acróstico: EVCMQEAA, que traducido para los profanos significa: Este Verano Cerraremos Menos Camas Que El Año Anterior (sin dotación económica de momento pero ya se proveerá…). Hubiera sido otra aproximación profética ante el advenimiento de la idílica independencia-panacea del conseller, ahora con fecha decretada, esa que en otoño presentan a votar, los del Sí o Sí, frente a los del No y No.  Pero no, no hay twitter del Departament, ni tan siquiera echando mano de alguna cifra estadística porcentual de esas que tan agradecidas resultan para estos menesteres.

Se oye, se dice, se comenta que cada hospital o centro, en plena autonomía de indi-gestión, deberá proceder a su propia adecuación/amputación/auto-recorte, con el objetivo perentorio de ahorrar recursos, siempre escasos. Esto incluye la supervivencia de los servicios, a horas restringidas o con cierres, gestionando bajas de personal no substituidas, jubilaciones, vacaciones preceptivas pero no cubiertas ni planificadas, sin relevos contratados a tal fin, con un más eficiente manejo de las listas de des/espera.

Botones de muestra

Un hospital de referencia en la provincia de Barcelona como el Hospital Parc Taulí de Sabadell trabaja – internamente- con los números  que figuran en el cuadro adjunto.

En el bloque quirúrgico central (quirófanos convencionales) funcionarán 15 o 13, según fechas, módulos al día en lugar de los 13 de 2016. El centro quirúrgico ambulatorio estará cerrado del 7 al 25 de agosto, cuando el pasado año lo estuvo todo agosto. Buenas intenciones si no fuera por el presupuesto.  En hospitalización de agudos aseguran que se cerrarán 34 camas y en socio-sanitarios 62 camas.

Sería uno de los casos en que se repiten los cierres o recortes aunque con alguna menor agresividad relativa. Luego la realidad acabará superando las previsiones y se implantará ágilmente el hecho consumado. La gran excusa veraniega y una cierta calma comunicativa y de movilizaciones lo tapa (casi) todo. … “que los médicos también hacen vacaciones, y no van a contratar a nadie por un mes…

Nos llega desde nuestra fraternal Marea Blanca de La Rioja, una Nota de Prensa  que pone el acento en la preocupación y el disgusto ante el cierre por las tardes de los centros de salud durante la primera quincena de agosto,

Argumentos falaces y cansinos de las administraciones

 …. que si baja la actividad porque baja la demanda, que si se debe territorializar el mapa de atenciones a las mutaciones demográficas estivales, que si el flujo vacacional, que si el turismo, que si no apetece operarse…  Que hay que redistribuir los recursos sacando asistencia de aquí para llevarla allá, más cerquita de la playa y el campo. Hay que lucir de chiringuitos de primeros auxilios y de logotipo bien visible en la puerta, aunque sirvan para poco más que de lucimiento al estar desprovistos de casi todo lo indispensable.

Y otro verano más les recordaremos, con escasa audiencia, que la población senil, frágil, discapacitada-dependiente, con enfermedades crónicas y multi-patologías se van a quedar en sus casas o centros, si pueden, con más calor, menos cuidados, más empobrecidos en sus pensiones de risa/llanto, más necesitados de una asistencia que va a tardar más, o no va a llegar a tiempo. Que se van a repetir los colapsos de las urgencias, los servicios cerrados o semi-desertizados, que va a aumentar la demanda de atención domiciliaria, del desequilibrio inestable en el seno familiar para conciliar/apaciguar el trabajo de los progenitores que lo tengan, con esas vacaciones escolares eternas, con abuel@s al límite de su dedicación. Y  tantas otras penalidades.

Por otra parte y digno de tener muy en cuenta, que como dice el proverbio catalán “perdem un llençol a cada bogada”, o sea, “perdemos una sábana en cada colada”. Sistemáticamente, año tras año. Al acabar el periodo veraniego se re-abren camas y servicios cerrados, pero tarde, y mal, y no todos. Cada temporada se pierden “sábanas” y camas enteras  que no se recuperarán con el trasiego. La lectura experimentada: esa reducción “temporal”, recortando lo ya recortado acaba en un retroceso acumulado que hace perder de vista la legítima aspiración de la recuperación del todo.

La perla del verano del 2017

En un momento en que se agota la legislatura, constituida por la coalición Junts pel Sí (CiU original/ERC) con apoyo de las CUP, por haber transcurrido el tiempo máximo de dos años auto-concedido para llevar al país hasta la independencia. Con una consulta/referéndum ya anunciada para el 1 de octubre. Con el susodicho verano de por medio, el ubicuo conseller de Salud ha lanzado un cohete de largo alcance y con el tiempo apremiando el artificio: acaba de presentar a aprobación, que se ha concedido, del Govern de la Generalitat un proyecto de ley de enorme calado y tremenda trascendencia, caso de llegarse a aprobar.

Concentración donde se quemó en micro-hoguera el día de la verbena de San Juan el Anteproyecto de Ley privatizador, de Comín

Textualmente se llama: Avantprojecte de llei de noves fórmules de gestió d’assistencia sanitaria a càrrec del Departament, un verdadero compendio por arriba para dar categoría de ley  y la mayor cobertura o blindaje a las distintas formas de externalización, encargo de servicios, gestión ajena y privatización al fin, que actualmente se vienen ejecutando de manera irregular, forzando reglamentos, cuando no denunciadas ya por ilegales. Una verdadera amenaza que han urdido en la sombra y la opacidad en el Departament con sus aliados, más neoliberales y comprometidos en la colaboración-parasitación de lo público a lo privado (privado que ahora se disfraza con el término “social” sin otra garantía que la calculada ambigüedad del lenguaje.

Marea Blanca reaccionó de forma inmediata cuando tuvo conocimiento de esa gestación a la que nunca fue invitada a participar. Después de estudiar las versiones aparecidas y debatir entre sus componentes tomó la decisión firme de oponerse de forma frontal a esa pretensión de legislación que debería pasar por el Parlament. El pasado viernes 23, en una jornada de tradición de verbenas populares y de hogueras purificadoras, Marea Blanca realizó una rueda de prensa donde explicó su profundo desacuerdo con el que y con el cómo contra esta intención y las movilizaciones que sean necesarias hasta a conseguir su retirada. Y para visualizar este rechazo se quemó una edición papel de ese anteproyecto de ley de la macro-privatización. Esta lucha va a seguir.

Fuente: La Lamentable

Publicado en sanidad pública | Etiquetado , , , | 1 Comentario

Dues dones defensen el dret a la bona mort


Àngels Martinez Castells defensa el dret a “una bona mort” i demana derruir les muralles que fan que no poguem decidir com viure

Cliqueu a la imatge per accedir al video de la seva intervenció al Parlament de Catalunya

El derecho a ejercer la última libertad

La sociedad española hace ya mucho tiempo que expresa de forma consistente y reiterada su apoyo a que se regule la ayuda a morir.

Es una cuestión de valentía política, porque la sociedad española hace ya mucho tiempo que expresa de forma consistente y reiterada su apoyo a que se regule la ayuda a morir. Que el PSOE haya anunciado ahora su disposición a presentar una propuesta conjunta con Unidos Podemos para regular la eutanasia significa que por primera vez hay posibilidades reales de que prospere. La proposición legislativa que había presentado Unidos Podemos ha sido rechazada, pero el acuerdo de este jueves cambia por completo el escenario.

Hay que elogiar a Unidos Podemos por haber tomado la iniciativa, pero para que no quedara en el limbo de las propuestas testimoniales era imprescindible buscar los consensos políticos necesarios. Eso es lo que han escenificado en su encuentro Pedro Sánchez y Alberto Garzón. La coyuntura política hace posible que la iniciativa tenga ahora recorrido. Dependerá de otras fuerzas políticas el que pueda prosperar, y particularmente de Ciudadanos, que se verá en la tesitura de demostrar su talante liberal en una cuestión que goza de amplio apoyo ciudadano.

La regulación de la eutanasia supondría una importante extensión de la libertad individual y pondría de nuevo a España entre los más avanzados en materia de derechos civiles, como ya ocurrió con la regulación de las técnicas de fecundación asistida o el matrimonio homosexual. Esta es una de las asignaturas pendientes de la política española y si no se ha concretado antes una propuesta, pese a existir una opinión pública favorable, es por temor la agitación que pudiera organizar la parte más retrógrada de la Iglesia católica.

Pero la sociedad española figura, encuesta tras encuesta, entre las más liberales en materia de costumbres, tolerancia a la diversidad y libertades individuales. La Iglesia ya se opuso con vehemencia al divorcio, la regulación del aborto o al matrimonio homosexual. Como en esos debates, lo que se dirime en este caso es una cuestión de libertad. Regular la eutanasia supone abrir la posibilidad de decidir, en determinados supuestos muy acotados, cuándo y cómo morir, pero hacerlo es un derecho, no una obligación.

La existencia de la ley no obliga a nadie a acogerse a ella. Quienes consideren que su vida no les pertenece, pueden simplemente ignorarla. La misma libertad que ampara esa creencia, ampara a quienes creen que han de poder decidir morir si creen que su vida no tiene sentido para ellos porque están atrapados en un cuerpo que solo les reporta sufrimiento.

Una sociedad abierta y liberal no debe permitir que las creencias de la minoría se impongan como una limitación a la libertad y la autonomía de la mayoría. Como decía Ramón Sampedro, el tetrapléjico que abrió el debate en los años noventa, existe el derecho a la vida, pero no la obligación de vivirla a cualquier precio. El PSOE y Unidos Podemos han dado un paso valiente con el acuerdo. Ahora tienen ante si el reto de articular una propuesta concreta y propiciar un debate en profundidad para alcanzar el consenso más amplio posible.

Guardar

Publicado en Eutanasia | Etiquetado , , , | Deja un comentario